A personal message from Oregon Chang

Have you had a close encounter story or witnessed something unusual that you would like to share?

Do you wish to collaborate with Asia Paranormal through link or content exchange?

Do you have any enquiries or feedback?

Email us at AsiaParanormal@gmail.com

We look forward to hearing from you!

Follow us on Subscribe Asia Paranormal in your favorite reader. Follow Asia Paranormal in Facebook. Follow Asia Paranormal in Twitter. Follow Asia Paranormal Youtube channel.

Vote for us! We are listed at the www.topparanormalsites.com website. Click here to vote for us.. Thank you :-)

Best regards, on behalf of team AsiaParanormal

Master Orthodox Occultist Oregon Chang, The 17th generation Disciple of Seven Stars Sword Master Hebei China

Wednesday, September 22, 2010

Tết Trung Thu ( Vietnam Mid Autumn Festival )On the Lunar Calendar (typically & commonly called as the Chinese calendar by most people) of August 15, It is always a full moon.

Many countries since the ancient times of Asia, shared this common festival which is on August 15 where which it is always a full moon.

It has many names in many places of Asian countries but basically most of them are too similiar with one another.

Other names of this festival
1) 八月節 ( August Festival)

2) Lantern Festival or Mooncake Festival
( only in Singapore , Malaysia & the Philippines)

3) Tết Trung Thu 節中秋 or Year Middle Collection
( In Vitenam )

4) Moon Festival

5) Tsukimi 月見 or Full Moon Party
(Only in Japan)

Theo phong tuc người Việt, Tết Trung Thu được tổ chức vào giữa mùa thu, tức là hôm rằm tháng tám hằng năm – tính theo lịch ta. Tháng tám âm lịch theo truyền thuyết là đêm thu đẹp nhất trong năm vì trăng thật to tròn, sáng và đẹp. Trong dịp này người ta làm cỗ cúng gia tiên và bày bánh trái ra sân cúng mặt trăng. Nhân dịp tết này, người lớn thì uống rượu, thưởng trăng, và hát trống quân; trẻ em thì rước đèn, đi xem múa lân, ca hát các bài hát Trung Thu, và vui hưởng bánh kẹo cùng các thứ trái cây do cha mẹ bày ở ngoài sân trong đêm Trung Thu dưới hình thức một mâm cỗ. Ở một số nơi tổ chức múa lân, múa sư tử để các em vui chơi thoả thích.According to custom the Vietnamese , mid-autumn festival is held in mid- autumn , ie day full moon in August every year - calendar our . in August lunar month according to legend was night revenue the best of the year because the moon was to circle , bright and beautiful . On this occasion we do have the same first and display cake left the yard offering moon . On the occasion festival of this , adults, drink, enjoy the moon , and sang in the military , children, lantern parade , go lion dances , singing the song Autumn , and we enjoy candy and other things fruit by his she presented at the outside night Mid-autumn in the form of a trays . In some places of lion dance , lion dance to the children playing pleasure .Đối với người Việt Nam thời cổ đại, Tết Trung Thu được diễn tả trong "Việt Nam Phong tục" của tác giả Phan Kế Bính với tục: Ban ngày làm cỗ cúng gia tiên, tối đến bày cỗ thưởng Nguyệt. Ðầu cỗ là bánh mặt trăng, và dùng nhiều thứ bánh trái hoa quả, nhuộm các màu các sắc, sặc sỡ xanh, đỏ, trắng, vàng, trong đó thì lễ vật hàng đầu là bánh mặt trăng, ngày nay gọi là bánh Trung Thu. Con gái hàng phố thi nhau tài khéo, gọt đu đủ thành các thứ hoa nọ hoa kia, nặn bột làm con tôm con cá coi cũng đẹp...

Theo các nhà khảo cổ học, Tết Trung Thu ở Việt Nam có từ thời xa xưa, từng được khắc trên trống đồng Ngọc Lũ, là một trong những Trống Đồng Đông Sơn có kích thước to lớn, hình dáng cổ kính, tập trung hoa văn phong phú nhất. Còn theo văn bia chùa Đọi năm 1121 thì từ đời nhà Lý, Tết Trung Thu đã được chính thức tổ chức ở kinh thành Thăng Long với các hội đua thuyền, múa rối nước và rước đèn. Đến đời Lê - Trịnh thì Tết Trung Thu đã được tổ chức cực kỳ xa hoa trong phủ Chúa mà “Tang thương ngẫu lục” đã miêu tả.

Theo "Tang Thương Ngẫu Lục", tác phẩm chữ Hán của 2 nhà văn Việt Nam Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án viết khoảng cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, thời vua Lê chúa Trịnh, Tết Trung Thu được tổ chức cực kỳ xa hoa trong phủ chúa. Còn theo sách “Thái Bình hoàn vũ ký” thì: “Người Lạc Việt cứ mùa thu tháng Tám thì mở hội, trai gái giao duyên, ưng ý nhau thì lấy nhau”. Như vậy, mùa thu là mùa của thành hôn.For Vietnam the ancient, Tet Trung Thu is described in " Vietnam Etiquette "by Phan Ke Binh to continue : The day of the same family first , at the presented with prizes moon . Palm oil is cake the moon , and use more cake fruit fruits, dyed the color of the sharp , vivid blue , red, white , yellow , which the offering leading is cakes moon , are now called moon cakes Thu. Daughter of city to test different property skill , peeled papaya into things flowers bloom other , express meal as crawfish fish as well beautiful ...

According to archaeologists , Tet Trung Thu in Vietnam from ancient times, each carved on bronze drum Ngoc Lu , is one of the drums Dong Son have size great , shape ancient, concentrated flowering literature extensive The most . But according to the inscription Doi Pagoda in 1121 , then from the Ly dynasty , mid-autumn festival was officially organized in Thang Long to the racing boat , water puppetry and lantern parade . To the Le - Trinh , the Moon Festival was held ultra- luxury in the Jesus that " Tang injury accident record " described .

According to the " miserable couple , " the work Han of two writers Vietnam Pham Dinh Ho and Nguyen An article about the late 18th century early 19th century , King Le Trinh , mid-autumn festival is held extremely remote flowers in the Lords . But according to the book " Pacific universal sign "is : " The Lac Vietnamese every autumn August , the festival , boys and girls kiss , like that each other they married . " Thus , the autumn is the season of marriage

[Click here to read full article]

0 comments:

Post a Comment

 
Asia Paranormal Google Page Rank
AsiaParanormal Blogger Template "Sleek 2" Designed by HypeSeek © 2012